Proszę czekać, trwa wyszukiwanie...

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia.

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Moto-Hurt S.A. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce , o numerze NIP: 517-02-00-143, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis / ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość składania zamówień.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Formularze

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zamówienia.

Wiadomości

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz informacje komercyjne (promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres moto-hurt@moto-hurt.pl

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do
Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Moto-Hurt S.A. E-Zamówienia prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu moto-hurt@moto-hurt.pl